FAQ

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do instytucji publicznych?

Tak, na życzenie słuchacza, wydawane są bezpłatnie, zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU i MOPS i innych instytucji.

Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

Wymagane dokumenty wyszczególnione są tutaj ...

Czy zapisu do szkoły może za mnie dokonać inna osoba np. żona, rodzic, brat, znajomy?

Niestety nie, zapisać się do szkoły można tylko osobiście, dostarczając dokumenty do sekretariatu szkoły.

Czy do szkoły są egzaminy wstępne?

Nie ma egzaminów wstępnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Czy aby dostać się do szkoły policealnej wymagana jest matura?

Aby uczyć się w naszych szkołach policealnych wystarczy ukończyć szkołę średnią (liceum, technikum). Nie wymagamy matury.

Maturzyści, studenci i osoby po studiach są także u nas mile widziani.

W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Czy ważna jest frekwencja na zajęciach?

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną (zadawaną do domu) oraz posiadać min. 50 % frekwencji, na danym przedmiocie.

Czy grożą mi opłaty za brak frekwencji

Nie, w naszej szkole, na darmowych kierunkach, słuchacz nie podpisuje żadnej umowy o naukę w związku z tym nie grożą mu opłaty za brak frekwencji, co zdarza się słuchaczom w innych szkołach.

Czy mogę zrezygnować ze szkoły w dowolnym momencie?

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji, również finansowych! Nie pobieramy ''kary'' za rezygnację - co zdarza się w innych szkołach.

Czy otrzymam legitymację?

Tak, każdy słuchacz może otrzymać legitymację, potrzebne jest do tego zdjęcie. Legitymację można odbierać po rozpoczęciu danego semestru (letniego – wrzesień, zimowego – styczeń/luty).

Czy legitymacja uprawnia do zniżek?

Tak, legitymacja uprawnia do zniżek tj.: PKP - do 24 roku życia, o pozostałe zniżki (komunikacja miejska, baseny, teatry, kina, muzea i itp.) prosimy dowiadywać się u przewoźników i instytucji sprzedających bilety.