Gimnazjum Zaoczne

Uwaga! Od września 2017 minister edukacji wprowadza zmiany w systemie kształcenia dorosłych! Reforma zlikwiduje gimnazja!
Nie przegap okazji! Zapisz się teraz dokończ naukę zanim znikną gimnazja i zostaniesz na lodzie. To już ostatni dzwonek!

Gimnazjum zaoczne jest propozycją skierowaną do tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn po ukończeniu 6-cio letniej szkoły podstawowej nie mogli kontynuować nauki a pragną zdobyć dalsze wykształcenie. Gimnazjum zaoczne daje tą możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

  • Nie pobieramy żadnych opłat, cała szkoła jest za darmo
  • W Gimnazjum mogą kontynuować naukę pełnoletni absolwenci 6-cio letniej szkoły podstawowej. W szczególnych przypadkach mogą być przyjęci uczniowie mający ukończone 16 lat
  • Kształcenie prowadzone jest systemem zaocznym z nauką języków obcych - angielskim lub niemieckim
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym zazwyczaj dwa weekendy w miesiącu (sobota i niedziela) w godzinach 8.30 - 15.00 ew. 16.30
  • Zajęcia i konsultacje prowadzą doświadczeni nauczyciele z długoletnim stażem, otwarci na problemy słuchaczy
  • O przyjęciu do Gimnazjum decyduje kolejność zgłoszeń

Zaliczamy naukę w poprzednich szkołach umożliwiając kontynuowanie nauki od 2-giej lub 3-ciej klasy na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy w "starej szkole".

W systemie zaocznym oceny uzyskuje się, robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Jeśli uczeń nie może być na zajęciach w trakcie zaliczeń, szkoła wyznacza dodatkowe terminy. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem. Zajęcia odbywają się średnio co drugi tydzień ale nieobecności w związku ze wspomaganiem e-learningowym nie są problemem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach. W ramach tej platformy nauczyciele umieszczają notatki i materiały dydaktyczne oraz prace kontrolne, które słuchacze mogą sobie wydrukować. Prace te należy następnie przekazać nauczycielowi. W związku z tym można być tylko na połowie zajęć a z reszty przygotowywać się korzystając z platformy e-learningowej do egzaminów.

Wszystkim absolwentom naszego Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Liceum zaocznym, a następnie w Szkole Policealnej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

Zapis On-Line do Gimnazjum Zaocznego!