Liceum dla Dorosłych

Szkoła dla dorosłych umożliwia zdobycie wykształcenia średniego dwiema metodami

Liceum zaoczne DLA DOROSŁYCH

Uwaga! Od września 2017 minister edukacji wprowadza zmiany w systemie kształcenia dorosłych!

Obecnie po szkole zawodowej, żeby zdobyć wykształcenie średnie w liceum zaocznym wystarczą niecałe 2 lata. W 2017 roku ministerstwo wdraża reformę wprowadzającą 4-letnie licea. Zapisz się teraz na starych korzystniejszych zasadach. To już ostatni dzwonek!

 • Nie pobieramy żadnych opłat, cała szkoła jest za darmo.
 • W Liceum mogą kontynuować naukę absolwenci szkół zawodowych, gimnazjów lub 8-letnich szkół podstawowych
 • W liceum mogą się kształcić osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach mogą być przyjęci uczniowie mający ukończone 16 lat.
 • Kształcenie prowadzone jest systemem zaocznym o profilu ogólnym z nauką języków obcych - angielskim, niemieckim lub rosyjskim .
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym zazwyczaj dwa weekendy w miesiącu.
 • Zajęcia i konsultacje prowadzą doświadczeni nauczyciele z długoletnim stażem, otwarci na problemy słuchaczy.
 • O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę gdzie ustalone są warunki np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszym liceum zaocznym słuchacz nie podpisuje umowy i nauka jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

W systemie zaocznym oceny uzyskuje się, robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Jeśli uczeń nie może być na zajęciach w trakcie zaliczeń, szkoła wyznacza dodatkowe terminy. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem. Zajęcia odbywają się średnio co drugi tydzień ale nieobecności w związku ze wspomaganiem e-learningowym nie są problemem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach. W ramach tej platformy nauczyciele umieszczają notatki i materiały dydaktyczne oraz prace kontrolne które słuchacze mogą sobie wydrukować. Prace te należy następnie przekazać nauczycielowi. W związku z tym można być tylko na połowie zajęć a z reszty przygotowywać się korzystając z platformy e-learningowej do egzaminów.

Zapis On-Line do liceum zaocznego!

Liceum eksternistycznie

To nowa szybka forma zdobycia wykształcenia średniego

 • Możesz uzyskać wykształcenie średnie już w 12 miesięcy
 • Przygotujemy cię na rocznym kursie do zdawania państwowych egzaminów eksternistycznych z przedmiotów licealnych:
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły średnie i jeśli zechcesz możesz przystąpić do matury

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej
- dowód osobisty