Kursy Maturalne

NOWA EDYCJA KURSU MATURA 2017 !!!

Uwaga! - ministerstwo edukacji wprowadza zmiany w egzaminie maturalnym, który będzie niestety trudniejszy, zmiany wchodzą w życie w kolejnych latach poczynając od 2015.

Natomiast absolwenci z lat ubiegłych mogą jeszcze w tym roku szkolnym zdawać maturę na starych łatwiejszych zasadach*

Dlatego osoby wahające się czy zdawać maturę powinny zrobić to teraz i przystąpić do matury w maju 2017 - bo później będzie trudniej.

KURS DLA KAŻDEGO

Osoby mające ukończoną szkołę średnią bez matury zapraszamy do nauki na kursach przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego.

Nasze kursy realizują dydaktycy z wieloletnim stażem, którzy wielokrotnie uczestniczyli w komisjach maturalnych. Program kursów pozwala na doskonałe przygotowanie nawet tych słuchaczy, którzy dawno skończyli szkołę i muszą wymagane na maturze przedmioty opanować od podstaw.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Mamy bardzo dużą skuteczność - nawet ponad 92% ** naszych kursantów zdaje maturę w pierwszym podejściu.

Nieważne, kiedy skończyłeś szkołę zdaj maturę z nami TERAZ !!!

W trakcie kursu nasi słuchacze otoczeni są również opieką organizacyjną w ramach, której koordynujemy niezbędne działania kursanta z wypełnianiem odpowiednich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do matury wraz z informacjami gdzie i w jakich terminach należy je składać.

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM W 2015

Absolwenci z lat ubiegłych w 2017 zdają obowiązkowo tylko 3 przedmioty:

  • język polski - egzamin pisemny i ustny
  • język obcy - egzamin pisemny i ustny
  • matematyka - egzamin pisemny

I co bardzo ważne osoby, które przystąpią do matury w 2017 w następnych latach mogą ją poprawiać na tych samych zasadach.

W kolejnych latach matura będzie trudniejsza:

1. Maturzysta będzie musiał zdawać dodatkowo czwarty przedmiot dodatkowy.

2 . Egzamin ustny z języka polskiego:

  • obecnie zdający musi przygotować referat na wybrany temat i przedstawić go komisji, komisja może pytać zdającego tylko z wiedzy dot. danego referatu,
  • po zmianach zdający będzie losować zestaw pytań składający się z kilku zadań z całego zakresu wiadomości, obejmującego pełny bardzo obszerny program nauczania języka polskiego w liceum i udzielać odpowiedzi na pytania komisji, przy czym zestawy przygotowywane będą poza szkołą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dowód osobisty

Uczniów ostatnich klas szkół średnich zapraszamy na specjalne kursy dla maturzystów, gdzie w szybkim tempie przygotowujemy Was z wybranych przedmiotów. Na tych kursach uzupełnisz braki, usystematyzujesz wiedzę, nadrobisz zaległości oraz przygotujesz prezentację z języka polskiego, matura w 10 miesięcy to jest to czego szukasz !


* Szczegółowe informacje dot. egzaminu maturalnego są na stronie: www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/
** zdawalność na kursie w 2007 r. (180 osób) potwierdzona przez WUP Zielona Góra.

Dane do wpłat za kurs maturalny:


Policealne Studium Kształcenia Kadr
ul. Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Bank BGŻ S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0050 0810

Jeśli wysyłają Państwo pieniądze nie ze swojego konta proszę podać w tytule przelewu imię i nazwisko.