Organizator komputerowej obsługi firmy - 1 rok

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych słuchacze poznają sposoby zastosowania komputera w pracy biurowej i firmie.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • organizacja i technika pracy biurowej,, obsługa komputerów i przetwarzanie danych,
  • rachunkowość i finanse, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,
  • komputerowa obsługa magazynu, rachunkowości, kadr i płac,
  • podstawy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw,
  • elementy prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego,

Absolwenci dzięki nabytym umiejętnościom mogą z powodzeniem pracować w:

działach handlowych, finansowo - księgowych każdego typu firm, instytucji skarbowych (urzędach i izbach), w działach kadr i płac przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, oraz we własnych firmach.