Informacja dla absolwentów-styczeń 2013 r.

Informujemy, że słuchacze Liceum, którzy ukończyli szkołę w styczniu br. mogą już odbierać świadectwa w biurze szkoły przy ul. Dworcowej 29.

Słuchacze, którzy ukończyli Szkoły Policealne będą mogli odbierać świadectwa od 14 stycznia br.