Bez chodzenia na zajęcia nie ma renty rodzinnej !ZUS ma prawo zażądać zwrotu renty rodzinnej, jeśli uprawniony renty zapisał się do szkoły policealnej tylko w celu otrzymania świadczenia. Samo zapisanie się do szkoły bez chodzenia na zajęcia nie wystarcza do uzyskania prawa do renty rodzinnej, alimentów lub innych świadczeń pieniężnych związanych z nauką w szkole.


W ostatnim okresie ukazało się kilka wyroków Sądu Najwyższego w sprawach o zwrot pobranych pieniędzy przez słuchaczy, którzy tylko się zapisali a nie chodzili na zajęcia, opisanych np. w krótkim ale pouczającym artykule do którego link umieszczamy poniżej:

GAZETA PRAWNA - Bez chodzenia na zajęcia nie ma renty rodzinnej

Należy zwrócić uwagę, że obecnie kontrolowani są wszyscy pobierający świadczenia poprzez sprawdzenie frekwencji w szkole. ZUS pisze pisma bezpośrednio do szkoły, która wydała zaświadczenie z żądaniem udzielenia informacji czy uczeń chodzi do szkoły.
Ponieważ kontrole przeprowadzane są po kilku, kilkunastu miesiącach w związku z tym słuchacz musi zwracać świadczenia powiększone o duże odsetki ustawowe.


Aby uniknąć takich sytuacji wystarczy żeby słuchacz w każdym miesiącu był na co najmniej połowie zajęć i osiągnął 50% frekwencję.