Specjalista ds. ekonomicznych - 1 rok

Specjalista ds. ekonomicznych bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.

Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

W trakcie nauki poznasz następujące zagadnienia:

 • Podstawy ekonomii
 • Technika biurowa
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Rachunkowość przedsiębiorstw

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą być zatrudniani w działach finansowo księgowych:

 • banków
 • przedsiębiorstw prywatnych
 • firm ubezpieczeniowych
 • urzędów administracji m.in. skarbowych