Opiekun osób starszych - 2 lata

O KIERUNKU

Opiekun osoby starszej to osoba udzielająca pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

MIEJSCA PRACY


Domy i ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

NAUKA ZA DARMO

Nauka na kierunku opiekun osób starszych jest całkowicie bezpłatna. Ponadto Słuchacz na możliwość zrezygnowania w każdej chwili bez żadnych konsekwencji.

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszej szkole słuchacz kierunku Opiekun osób starszych nie podpisuje umowy i nauka na jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

PRZEDMIOTY

W trakcie nauki słuchacze poznają m.in. następujące zagadnienia:
  • Organizacja opieki nad osobą starszą
  • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą straszą
  • Metodyka pracy opiekuńczej
  • Język migowy
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Opieka i wsparcie osoby starszej
  • Aktywizacja społeczna

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach w szkole medycznej.

Galeria zdjęć: