Miejsca przeprowadzania „poprawkowych" egzaminów maturalnych - sierpień 2014

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu działając
informuje, że „poprawkowe” egzaminy maturalne w sesji sierpniowej 2014 r. będą zorganizowane i przeprowadzone w macierzystych szkołach zdajacych.

egzamin pisemny z matematyki - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - początek godz. 9.oo