Spedytor - 1 rok

Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy w firmach transportowych i spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach celnych, składach celnych, wolnych obszarach celnych, oraz przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

W trakcie nauki słuchacz poznaje następujące zagadnienia:

  • Podstawy spedycji i transportu
  • Środki transportu
  • Podstawy prawa transportowego
  • Ubezpieczenia ładunków
  • Techniki informacyjne w rachunkowości
  • Marketing i sztuka negocjacji w spedycji
  • Zarządzanie działalnością spedycyjną
  • Podstaw logistyki