Logistyk - 1 rok

Kierunek przygotowuje słuchaczy do podjęcia pracy w: działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego

Dodatkowo słuchacze zdobywają widzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy na stanowiskach spedytora w firmach spedycyjnych i transportowych.

Logistycy w związku z posiadanymi umiejętnościami są również pracownikami chętnie zatrudnianymi przez firmy prowadzące sklepy internetowe.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły
policealnej.

W trakcie nauki słuchacz poznaje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy logistyki
  • Gospodarka zapasami i magazynem
  • Ekonomika logistyki
  • Transport i spedycja
  • Planowanie logistyczne
  • Systemy logistyczne
  • Gospodarka elektroniczna