Agent celny spedytor - 1 rok

Zawód Agenta Celnego daje możliwość zdobycia atrakcyjnej zawodowo i finansowo pracy w agencji celnej, składzie celnym, wolnym obszarze celnym, firmach transportowych i spedycyjnych, jak i przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem.

Program szkoły obejmuje takie zagadnienia jak:

  • podstawy prawa,
  • regulacje prawne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą,
  • taryfikację i zasady przygotowywania dokumentacji celnej,
  • informatykę i wykorzystanie komputera w pracy agenta celnego,
  • marketing i obsługę klienta, język obcy.

Po ukończeniu szkoły, aby otrzymać państwową licencję agenta celnego należy zdać egzamin w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie. Egzamin składa się z testów i zadań.

Tematyka egzaminu to przede wszystkim Kodeks celny wraz z aktami wykonawczymi, taryfa celna, VAT, akcyza oraz obliczanie należności celnych i wystawianie dokumentów celnych. Tematyka zajęć w naszym Studium jest ściśle związana z tematyką egzaminu licencyjnego.

Zdanie egzaminu jest wymagane jedynie od pracowników agencji celnych. Pracownicy pozostałych wymienionych na wstępie rodzajów firm nie muszą zdawać egzaminu państwowego w Warszawie.