Hotelarstwo - 1 rok

W trakcie nauki słuchacze poznają m.in.. następujące zagadnienia:

  • Metody obsługi klientów
  • Organizacja pracy w hotelarstwie
  • Kształcenie umiejętności interpersonalnych

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej

W związku z kończonym kierunkiem absolwenci mogą znajdować pracę w:

  • hotelach,
  • agencjach turystycznych,
  • pensjonatach.