Agroturystyka - 1 rok

Kierunek ten, daje możliwość zdobycia zawodu o coraz większych perspektywach. Stale rośnie zapotrzebowanie na usługi agroturystyczne ze strony klientów krajowych a także zagranicznych.

Program szkoły obejmuje zagadnienia niezbędne w pracy nowoczesnego pracownika lub właściciela gospodarstwa agroturystycznego:

  • Organizacja turystyki
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Geografia turystyczna
  • Zasady marketingu i reklamy
  • Podstawy ekonomiczne i prawne

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • w biurach i agencjach turystycznych
  • w ramach własnej działalności w danym kierunku