Grafika komputerowa - 1 rok

Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych takich jak:

  • Adobe Photoshop
  • Corel Draw
  • Gimp
  • Flash Designer

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z zagadnieniami grafiki rastrowej z użyciem programu Photoshop oraz grafiki wektorowej Corel Draw, z tworzeniem stron WWW i animacji - HTML, technologii Flash, cyfrowym montażem video.

Zajęcia mają na celu przyswojenie przez słuchaczy umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystania technik graficznych do realizacji projektów, w ramach prowadzonej własnej działalności oraz w praktyce zawodowej u innego pracodawcy.

Program kierunku ma na celu przekazanie takiej wiedzy, która pozwoli przyszłemu absolwentowi zrozumieć zagadnienia powstania obrazu graficznego oraz swobodne posługiwanie się dziedziną w przyszłym projektowaniu wizualnym.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są serią zajęć teoretycznych. Zajęcia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach.

Słuchacz będzie przygotowany do pracy w tych dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego i multimediów.

Absolwenci kierunku Grafika Komputerowa będą mogli podjąć pracę między innymi w:

  • agencjach reklamowych
  • drukarniach
  • wydawnictwach prasowych
  • rozpocząć samodzielną działalność w zawodzie grafika