Technik informatyk - 2 lata

Zawód technika informatyka, daje możliwość zdobycia atrakcyjnej zawodowo i finansowo pracy. Studium Policealne ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zawodzie informatyka. Jest również bardzo cennym uzupełnieniem wiedzy dla osób już pracujących w firmach komputerowych.

Program szkoły obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne w pracy nowoczesnego informatyka:

 • język angielski
 • matematyka z elementami statystyki,
 • wybrane metody informatyki,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne Windows, Unix/Linux
 • oprogramowanie użytkowe,
 • języki i metody programowania,
 • podstawy ekonomiki i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • bazy danych,
 • systemy informatyczne, sieci komputerowe
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany zawodowo do pracy w zakresie eksploatacji, naprawy oraz montażu i konfiguracji typowego sprzętu komputerowego, projektowania i tworzenia aplikacji użytkowych, stosowania popularnych programów użytkowych, projektowania i programowania obiektowego, znajomości technologii sieciowych, administrowania sieciami komputerowymi, bazami danych, korzystania z Internetu, projektowania i tworzenia stron WWW, zaawansowane posługiwanie się programami biurowymi (edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne), a także korzystania z dokumentacji i literatury fachowej w języku angielskim.

Absolwent posiada również niezbędne wiadomości z zakresu ekonomii i rachunkowości przedsiębiorstw.