Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok

O KIERUNKU

Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- asystent osoby niepełnosprawnej - może :

  • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
  • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier ( psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
  • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
  • planować, ,kontrolować, oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • włączać osoby niepełnosprawne w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
  • współpracować z mediami ułatwiając poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

MIEJSCA PRACY

Możliwe miejsca pracy to:

  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach w szkole medycznej.

Nasza szkoła medyczna posiada profesjonalnie wyposażone pracownie do prowadzenia części praktycznej programu nauczania.

ZałącznikWielkość
asystent_osoby_niepelnosprawnej.jpg35.16 KB
Galeria zdjęć: