Technik telekomunikacji - 2 lata

Program szkoły obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne w pracy pracownika branży telekomunikacyjnej:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • układy analogowe i cyfrowe
 • przyrządy pomiarowe
 • układy mikroprocesorowe
 • systemy komutacyjne i transmisyjne
 • usługi telekomunikacyjne
 • montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
 • uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
 • montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Słuchacz może podejmować pracę:

 • w firmach operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej
 • w stacjach radiowo-telewizyjnych przy obsłudze urządzeń radiowo-nadawczych
 • w serwisie urządzeń terminalowych
 • w zakładach telekomunikacji przy urządzeniach radiotelefonicznych lub radiotelekomunikacyjnych