Technik administracji - 2 lata

Kierunek na TOPIE !!!

NAUKA ZA DARMO

Nie pobieramy żadnych opłat, kierunek jest całkowicie za darmo

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszej szkole słuchacz kierunku technik administracji nie podpisuje umowy i nauka na nim jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

O NAUCE W SZKOLE

W trakcie nauki słuchacze poznają m.in.. następujące zagadnienia:

 • Prawo administracyjne,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo i postępowanie celne, prawo gospodarcze,
 • Prawo finansów publicznych,
 • Postępowanie w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Technika biurowa i organizacja pracy biurowej,
 • Podstawy rachunkowości

Na kierunku technik administracji w szerokim zakresie prowadzimy zajęcia z zakresu kadry-płace. Duża ilość godzin przeznaczona na tą tematykę pozwala na dobre przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych.

MIEJSCA PRACY

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik Administracji oraz suplement w języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS itp.),
 • urzędach, biurach, fundacjach, stowarzyszeniach,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.