Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 2 lata

PERSPEKTYWICZNY ZAWÓD

Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej, rynek urządzeń energetyki odnawialnej będzie się dynamicznie rozwijać przez najbliższe kilkanaście lat.

Zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej otwiera perspektywę na dobrze płatną pracę lub otworzenie własnej firmy i duże zyski. Już w bieżącym roku, 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trafić poprzez banki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Będą to pieniądze skierowane do indywidualnych gospodarstw, które będą montować instalacje solarne czy fotowoltaniczne poprzez małe firmy

Również wchodząca w kwietniu 2015 ustawa o "prosumentach" spowoduje duże zapotrzebowanie ze strony właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą mogli zakładać na swoich dachach małe instalacje fotowoltaniczne, produkujące prąd na ich potrzeby. Nadwyżki będą mogli sprzedawać po bardzo atrakcyjnych, ustawowo gwarantowanych , taryfach do zakładów energetycznych. Szacuje się, że dzięki temu instalacja spłaci się po 8 latach a to spowoduje lawinowy rozwój rynku tych instalacji a co za tym idzie zapotrzebowanie na nowe firmy i dodatkowych pracowników.

NAUKA ZA DARMO

Nie pobieramy żadnych opłat, kierunek jest całkowicie za darmo

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszej szkole słuchacz kierunku technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej nie podpisuje umowy i nauka na nim jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

O NAUCE W SZKOLE

W trakcie nauki słuchacze realizują m.in. następujące przedmioty:

 • rysunek techniczny
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • systemy energetyki odnawialnej
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • dokumentacja techniczna w budownictwie
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej
 • kosztorysowanie w budownictwie

MIEJSCA PRACY

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz suplement w języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w firmach instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z:

 • energią słoneczną
 • energetyką wiatrową
 • energetyką wodną
 • energetyką geotermalną
 • budownictwem energooszczędnym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.