Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata

NAUKA ZA DARMO

Nie pobieramy żadnych opłat, kierunek jest całkowicie za darmo

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszej szkole słuchacz kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia nie podpisuje umowy i nauka na nim jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

O NAUCE W SZKOLE

W trakcie nauki w naszej szkole ochroniarskiej słuchacze poznają m.in.. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Język obcy w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Podstawy przedsiębiorczości

MIEJSCA PRACY

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem technika oraz suplement w języku angielskim wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • agencje ochrony
 • banki
 • urzędy administracji publicznej
 • wszystkie instytucje gdzie jest niezbędna ochrona

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły ochroniarzy przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.