Technik usług pocztowych i finansowych - 1 rok

Kierunek na TOPIE!!!

O KIERUNKU

Mimo, że nauka na tym kierunku trwa tylko rok, pozwala on na zdobycie tytułu technika.

Jest to kierunek, który ze względu na intensywny rozwój firm kurierskich, zyskał w ostatnich latach na popularności i znacznie ułatwia zdobycie ciekawej pracy. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi kurierskie, logistyczne, pocztowe, handlowe, finansowe lub kolportażowe.

W czasach kiedy intensywnie rozwija się handel internetowy a znacząca część społeczeństwa robi zakupy na Allegro, firmy kurierskie dostarczające takie zakupy ciągle szukają nowych pracowników posiadających wykształcenie z tej dziedziny. Wybór tego kierunku daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej finansowo pracy.

Moduł finansowy programu nauczania pozwala również na podejmowanie pracy w bankach, firmach kredytowych, leasingowych itp.

Kierunek ten daje również możliwość poszerzenia oferty osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

NAUKA ZA DARMO


Nie pobieramy żadnych opłat, kierunek jest całkowicie za darmo

Uwaga w niektórych innych szkołach słuchacz musi podpisać umowę, gdzie ustalone są warunki - np nie można opuścić prawie żadnych zajęć - jeżeli ich słuchacz nie spełni musi płacić czesne.
W naszej szkole słuchacz kierunku technik usług pocztowych i finansowych nie podpisuje umowy i nauka na nim jest całkowicie i bezwarunkowo za darmo.

PRZEDMIOTY

W trakcie nauki słuchacze poznają m.in.. następujące zagadnienia:

 • Działalność gospodarcza
 • Obrót towarowy
 • Usługi finansowe
 • Pracownia towaroznawstwa
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Pracownia pocztowo - finansowa
 • Ekspedycja i przewóz przesyłek
 • Pracownia rozdzielczo - ekspedycyjna
 • Język obcy zawodowy

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik Usług Pocztowych i Finansowych oraz suplement w języku angielskim wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną uprawniający do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

MIEJSCA PRACY


Absolwent posiadający tytuł technika usług pocztowych i finansowych uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:
 • firmach świadczących usługi finansowe,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe,
 • firmach logistycznych,
 • firmach kurierskich
 • firmach leasingowych,
 • innych podmiotach działających w zakresie obrotu towarowego.

O ZAJĘCIACH


Czas trwania nauki: 1 rok - 2 semestry

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, od 8:30 do 16:00. Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczniowie traktowani są indywidualnie, co pozwala na zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów.

Słuchacz oceny uzyskuje robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Dla osób, które są mniej dyspozycyjne szkoła posiada nowoczesną, internetową platformę e-learningową, dzięki której za pośrednictwem internetu można być na bieżąco z materiałem realizowanym na zajęciach.

Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.