Aby zalogować się do systemu należy podać:
nazwę użytkownika - login
nazwą użytkownika dla słuchaczy naszych szkół jest numer PESEL
hasło
dla użytkowników z nowymi kontami hasłem początkowym jest nazwisko pisane TYLKO małymi literami, bez polskich znaków (jeżeli w nazwisku występują polskie znaki zostaną zastąpione, przykładowo dla nazwisko Kłębókiewski hasłem będzie słowo klebokiewski - hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu

W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt na adres pomoc@pskk.pl

Konto użytkownika

Nazwa użytkownika witryny Darmowe Szkoły PSKK.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.