Wymagane dokumenty

ZAPIS DO LICEUM ZAOCZNEGO

  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej.

ZAPIS DO SZKOŁY POLICEALNEJ

  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości kontynuowania nauki ( zaświadczenie nie jest potrzebnie na kierunki: technik administracji, technik BHP oraz technik usług pocztowych i finansowych).

ZAPIS DO GIMNAZJUM ZAOCZNEGO

  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

KURS MATURALNY

  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,